W dniu dzisiejszym naszych pacjentów odwiedzili wysłannicy Św. Mikołaja przywożąc moc porezentów.

Pragniemy złożyć gorące podziękowania dla Grupy „SZYMON POMAGA!!!”  – „List do Świętego Mikołaja” za przekazane prezenty świąteczne, za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość.