Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy otrzymał grant z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego”.