Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy w Raciążku jest zakładem psychiatrycznym dla osób pełnoletnich z następującymi schorzeniami podstawowymi:

Nazwa jednostki chorobowej Symbol ICD 10
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi F00 – F09
Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe F20 – F29
Zaburzenia nastroju (afektywne) F30 – F39
Upośledzenie umysłowe F70 – F79

 

Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku spełnia wobec swoich pacjentów rozmaite funkcje, starając się w możliwie najbardziej wszechstronny sposób zaspokoić ich niezbędne potrzeby.

Wychodząc naprzeciw potrzebom bytowym, Zakład zapewnia:

 • odpowiednie warunki mieszkaniowe i wyżywienie,
 • karmienie, mycie i ubieranie osób, które nie mogą samodzielnie wykonać tych czynności.

W obszarze potrzeb zdrowotnych realizujemy:

 • opiekę lekarską i pielęgniarską, dostosowaną do stanu zdrowia mieszkańców, odpowiadającą wymaganiom współczesnej medycyny,
 • możliwość uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, proponowanych czynnościach leczniczych i diagnostycznych,
 • korzystanie z rehabilitacji leczniczej.

W zakresie potrzeb edukacyjnych i dotyczących samorozwoju proponujemy:

 • dostęp do kultury, oświaty i praktyk religijnych,
 • uczestnictwo w terapii zajęciowej,
 • uczestnictwo w różnego rodzaju projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

W ramach oddziaływań zaspokajających potrzeby społeczne, kierujemy do naszych podopiecznych następujące oddziaływania:

 • poszanowanie intymności, godności, tajemnicy korespondencji,
 • dostęp do aktów prawnych regulujących prawa pacjenta,
 • ułatwianie pacjentom kontaktów z rodziną,
 • zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa na terenie Zakładu oraz opieki w czasie zajęć zorganizowanych poza Zakładem,
 • tworzenie właściwej atmosfery w Zakładzie, który często zastępuje pacjentom dom rodzinny,
 • opiekę psychologiczną.

Odpowiadamy również na duchowe i religijne potrzeby pacjentów, zapewniając im opiekę duszpasterską. W pokojach 1,2 i 3 osobowych, wyposażonych w łazienki, w których znajdują się brodzik z natryskiem, umywalka i WC – dostosowane również do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu, przebywa średnio 200 osób.

spzlo2spzlo1