Witamy na stronie Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku

Pragniemy   Państwa   zainteresować  swoją   ofertą  opiekuńczo-leczniczą w   Samodzielnym   Publicznym   Zakładzie   Leczniczo – Opiekuńczym w Raciążku. Zgodnie ze Statutem naszego Zakładu mogą być do niego przyjmowane osoby ze schorzeniami układu nerwowego i psychicznie chore.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Raciążku zatrudni pielęgniarkę.

Przydatne informacje

SP ZLO w Raciążku udziela całodobowych stacjonarnych świadczen leczniczych innych niż szpitalne. Zaklad zapewnia opiekę, pielęgnację, rehabilitację i leczenie chorym ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w inny sposób.

Informacja na temat przyjęć

- PROCEDURA PRZYJĘCIA - dokumenty do pobrania