Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy
ul. Przedmiejska 1
87-721 Raciążek
tel. 54 283 10 00
fax. 54 283 10 03

Działy:

Dyrektor
Sekretariat
Kadry, Zamówienia Publiczne
Księgowość
Dział Administracji, Gospodarki i Obsługi
Dział medyczny
Dział Socjalny
Informatyk
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP