Inwestycja pn: PRZEBUDOWA WEJŚCIA BOCZNEGO DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICZO-OPIEKUŃCZEGO

Dofinansowana została przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku otrzymał dofinansowanie z PFRON w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (projekt realizowany był w okresie od 11.07.2018 do 05.12.2018r.).

Przebudowa wejścia bocznego do Zakładu pochłonęła 133 055,68 zł z czego 50 000,00 zł to środki pochodzące z PFRON a 83 055,68 zł to wkład własny zakładu.