Dane kontaktowe

Inspektora Ochrony Danych

Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

ul. Przedmiejska 1

87-721 Raciążek

tel. 54-283-10-00


Dane kontaktowe inspektora

Dariusz Podsiedlak

iod@spzlo-raciazek.pl

tel. 54-283-10-08