Raciążek, dnia 04.11.2019 r.

Oferta pracy

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Raciążku zatrudni pielęgniarkę.

Warunki zatrudnienia:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Wynagrodzenie: do ustalenia

Wymagane dokumenty:

Podanie, CV (życiorys) oraz uwierzytelnione kserokopie:

  • prawa wykonywania zawodu,
  • dyplomu ukończenia szkoły medycznej,
  • zaświadczeń (certyfikatów) potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Sekretariacie Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku, ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek pokój nr 3.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54/283-10-03 lub w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek.