Raciążek, dnia 02.12.2013 r.
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej na rzecz mieszkańców oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku

 

Nazwa udzielającego zamówienia:
Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy

ul. Przedmiejska 1, 87 – 721 Raciążek

informuje, że konkurs ofert został rozstrzygnięty
i wybrano n/w ofertę:

– na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej –

AKSJOMAT- Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska  

dr nauk  med. Krzysztof Liszcz- psychiatra, 87- 100 Toruń,  ul. Łączna 68

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego
w Raciążku

 

mgr Wojciech Marjański