OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej  na rzecz pacjentów oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego   w Raciążku

Nazwa udzielającego zamówienia:
Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy

ul. Przedmiejska 1, 87 – 721 Raciążek

informuje, że konkurs ofert został rozstrzygnięty
i wybrano n/w ofertę:

–        na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej –                        Prywatny Gabinet Psychiatryczny dr nauk med.  Maria Linka , ul.  Brzozowa 37/61, ul. Brzozowa 29/20,  85-154  Bydgoszcz

 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego
w Raciążku

mgr Wojciech Marjański

Raciążek, dnia  14.12.2012 r.