Wigilijny wieczór  jest najbardziej wzruszającą chwilą w roku. Od stuleci zbierają się ludzie, aby okazać sobie wzajemną miłość i szacunek, żeby podzielić się białym opłatkiem i wspólnie oczekiwać w narodzeniu Pana. Tego wieczoru nikt nie powinien być smutny i opuszczony.

Wieczór Wigilijny rozpoczęliśmy spotkaniem w kaplicy Zakładu, gdzie w skupieniu mogliśmy wspólnie wysłuchać czytania z Ewangelii, wysłuchać życzeń Pana Dyrektora oraz Z-cy Dyrektora i otrzymać opłatek.

Podczas tradycyjnej kolacji Wigilijnej każdy z pacjentów otrzymał prezenty z rąk Św. Mikołaja oraz jego pomocników.